Meertens Nieuwjaarsuitgaven
Domein:
Social and Political Sciences
Uitgever:
Saskia Gieling
Organisatie:
Meertens Instituut
Website:
Geografische scope:
Nederland
Chronological scope:
20e-21e eeuw
Sleutelwoorden:
Nederlandse taal en cultuur, cultuurgeschiedenis

In elke nieuwjaarsuitgave van het Meertens Instituut staat een specifiek verschijnsel uit het alledaagse leven in de Nederlandse samenleving centraal.